TarımVadisi

Organik tarım yetiştiriciliğiBingöl; dağlık, vadileri dik ve sarp olduğundan, ovaları % 2,5 ve ekime müsait yerler ise % 3'tür.

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, darı, çavdar, baklagiller, fasulye, şekerpancarı, sebze, kavun ve karpuzdur. Genç ilçesinde, üzüm, bol miktarda elma ve armut yetişir. Böngöl'de modern tarım henüz yerleşmemiştir.

Bilecik ilinde nüfusun yüzde 70'i tarımla geçinir. Modern tarıma, sulama, gübreleme ve modern tarım aletlerine önem verilmektedir.

Bartın'ın ılıman iklimi tarım için çok uygundur. Ancak tarım arazilerinin küçük parçalar halinde çok dağınık ve yer yer engebeli olması makineli tarım yapılmasını zorlaştırmakta, bu da tarımın yeterince gelişmesini engellemektedir. Yörede hakim ekonomik sektör olan kömür, tarımdan gelir elde etme düşüncesini arka plana itmiştir. Makineli tarımın yapılamayışı verimi düşürmekte ve maliyeti artırmaktadır.

Balıkesir üç farklı iklim kuşağının yaşandığı bir ildir. Bu açıdan bölgede pek çok ürünün yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilmektedir. Verimli toprakları, zengin su kaynakları yetiştiricilik için önemli avantaj sağlamaktadır.

Aydın, potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biridir. “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir” tanımlaması kentin tarımdaki gücünü özetliyor.

Ticari ve ekonomik açıdan en önemli tarımsal ürünler tütün, mısır, buğday, üzüm, zeytin ve cevizdir. Mısır, ilin hemen her yerinde yetiştirilmektedir.. Buğday, arpa gibi tahıl ürünleri daha çok Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde üretiliyor.

Elverişsiz iklim şartları tarla tarımını engeller. Akarsu boylarında tarım yapılır. Buğday, arpa, çavdar ve az miktarda patates yetiştirilir.

Verimli topraklarında çeşitli tarım ürünleri yetişmektedir. Tarım ürünleri içinde en çok buğday, arpa ve yulaf yetişir. Ayrıca pamuk, susam, soğan, yer fıstığı, nohut, 35 bin hektar üzerinde sebze yetişir.

Amasya şehri bir çoğumuzun bildiği üzere Elması ile ünlüdür. Amasya ilinde öncelikle olarak Amasya Elması olmak üzere Kiraz, Şeftali,ve turunçgiller yetiştirilebilir.

Amasya’da üretilen tarım ürünlerinin başlıcaları elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş, mercimek, fasulyedir.

Aksaray ilinde 420.430 ha tarım ve 277.000 ha Mer'a arazisi bulunmaktadır. Bitkisel üretimde hububat ağırlıklı bir üretim söz konusudur. Aksaray'da yapılan eğitim ve yayım çalışmaları ile üretim deseni değişikliğine gidilmiş, yağlık ayçiçeği, dane mısır, yem bitkisi ekilişleri yetiştirilen ürünler arasına girmiştir. Bu kapsamda yıllar itibariyle;

Ağrı ilinde genel olarak geçim tarımdan ziyade hayvancılıktan karşılanmaktadır. Ancak üç büyük ilçesinde farklı tarım ürünleri de yetiştirilmekte olan ilin tarımsal faaliyetlerini bu üç bölge olarak ele alalım.

Tarımın yurdumuzda yaygın yapıldığı yerlerden olan Afyon ilinde Ekilebilir toprakların yaklaşık olarak üçte ikisin de başta buğday ile arpa olmak üzere tahıl üretimi yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak yöre halkınca tüketilen bu tahılların haricinde şehrin gelir getiren en önemli tarımsal ürünü ise haşhaştır.

Türkiye haşhaş üretiminin yaklaşık olarak yarısı Afyonkarahisar ilinde yapılmaktadır. Haşhaş kapsüllerinden tıpta yararlanılan afyon, ve ayrıca tohumlarından ise yağ çıkarılır. Küspesinden hayvanlar için yem yapılmaktadır.İl tarımında Şekerpancarı, ayçiçeği ve patates de önemli bir yer tutmaktadır.

Adıyaman, sahip olduğu coğrafi konum ve iklim açısından tarıma müsait bir İldir. Nitekim, halihazırda ekonomik açıdan tarıma dayalı İl özelliğini hala taşımaktadır. İlin, bir tarım İli olmasında, endüstri ve ticaret merkezlerine olan uzaklığında önemli bir etken olmuştur. Daha çok ve kaliteli tarım ürünleri üreterek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla gerek devletçe ve gerekse özel sektör tarafından bir çok proje uygulamaya konulmaktadır. Ancak, bölge çiftçisinin şu andaki sosyo-ekonomik düzeyi, sürdürülen çalışmalardan ivedi sonuç alınmasını oldukça güçleştirmektedir.

Adana ili genelinde karpuz ve kısmen kavun, bunların yanında domates, biber, patlıcan, kabak, hıyar yetiştirilen başlıca sebzelerdir.

Adana'nın ekolojik koşulları dikkate alınacak olursa sebze üretim karakteristiği olarak iç ve dış piyasa için taze sebze üretimi ilk planda yer almaktadır. Sanayiye yönelik sebze yetiştiriciliği ikinci planda gelmektedir.

Salatalık, faydalarının karşısında gerçekten sizi şaşırtacak bir sebze. Salatalarda, cacıkta özellikle yaz aylarında, doğal hali ile tüketeceğiniz bu sebze sandığınızdan çok daha fonksiyonel bir göreve sahip. İşte salatalığın vücudumuza etkileri, sağlığımıza faydaları:

Sponsorlu bağlantılar