TarımVadisi

Organik tarım yetiştiriciliğihttp://www.fao.org/home/en/
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI GIDA VE HAYVANCILIK ÖRGÜTÜ

TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINI SİTESİNİ LİNK TEN TAKIP EDEBİLİRSİNİZ.
TARIM İLE İLGİLİ DESTEKLERİ, DEVLET KONTROLLERİ VE DAHA BİR ÇOK KONU HAKKINDA BİLGİLERİ KENDİ SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?rid=393&NodeValue=393&Ko...

Dün 10. Kalkınma Planı'nın tarım ve gıdaya ilişkin durum analizini paylaştık. Bugün ise gelecek 5 yılda, 2014-2018 döneminde tarımda uygulanacak politikalar, amaç ve hedefleri paylaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 2014-2018 döneminde uygulanacak Plan'a göre amaç ve hedefler özetle şöyle:

"Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sektörün yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 21,9'a gerilemesi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması beklenmektedir."

Plana göre uygulanacak politikalar ise şöyle belirlendi:

Organik tarım, bitkisel veya hayvansal üretimi doğanın dengesini bozmadan yapmak
amacıyla uygun ekolojiler seçerek yapay kimyasal girdi kullanmadan sadece kültürel
önlemler, biyolojik mücadele ve organik kökenli girdiler kullanılarak yapılan bir tarım
Ģeklidir. Organik tarımın amacı, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre,
bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak

Sponsorlu bağlantılar